A kunyerálás természetrajza

A kunyerálás természetrajza

Régi álmom és vágyam, hogy jó alaposan körbejárjam és ha már körbejártam, akkor föl is derítsem a kunyerálás mibenlétét. Nem sok kétségem van afelől, hogy ezen az úton pionírként fogok végigmenni, mert bár ez a fogalom régiessége ellenére még mindig közismert, talán senki sem vállalkozott arra, hogy a hozzá vezető északnyugati átjárót megkeresse. A kunyerálás […]

Harc a szalamandrákkal… ööö… az adatokkal

Harc a szalamandrákkal… ööö… az adatokkal

A nap minden szakában riasztó adatok szőnyegbombáznak bennünket. A bárhol könnyen hozzáférhető netes információdömpingből úgy tolakodnak elénk a gyászosabbnál gyászosabb statisztikák, mint jókora detonációk, amelyek átvitt értelmű robbanásaitól a valóságban is megvakulunk és megsüketülünk. Ha például azt olvassuk, hogy egy bizonyos országban riasztó mértékben nőtt a bűnesetek száma, nem szívesen utazunk oda, sőt egy bizonyos […]

Flaszterjárda a demokráciától a diktatúráig

Flaszterjárda a demokráciától a diktatúráig

Manapság egyre többen használnak olyan egzotikus kifejezéseket, mint pl. „demokrácia” vagy „diktatúra”, és közben fogalmuk sincsen, hogy ez a két sejtelmes fogalom mit takar. Végső ideje, hogy helyrerázzuk a kibicsaklott értelmezési gyakorlatot, és a matematikai logika svájci bicska élességű okfejtésével rávilágítsunk a lényegek lényegére. Először is tisztázzuk, mi a demokrácia. A válasz kézenfekvő: az a […]

Fogadjon örökbe karácsonyi könyveket!

Fogadjon örökbe karácsonyi könyveket!

Szívszorognató jelenség, hogy ilyenkor, karácsony után, az ünnepi ajándékként kapott könyvek jelentős része megunva, a meleg családi tűzhely mellől elrugdalva, magányosan kóborol az utcán és kukákat borogatva próbál olvasóhoz jutni. Nem vitás, hogy ezt az áldatlan állapotot mi, gyarló emberek okozzuk, mert könnyelmű és felelőtlen magatartásunkkal olyanoknak sem átallunk könyvet adni, akik annak tartására egyáltalán […]

A tökéletes férfi és a karácsony

A tökéletes férfi és a karácsony

Talán bizony furcsának gondolják kedves Hallgatóim, hogy mai előadásomban két egymástól eltérő kategóriát kívánok párhuzamba állapítani. A tudomány sok évszázadot megpróbált, egyértelmű megállapítása, mely szerint tökéletes férfiú nem létezik, számos közismert és közismeretlen bölcs vélekedésével fut párhuzamban. Ám, ha mindezt a karácsonnyal is összefüggésbe hozzuk, olyan abszurd és lehetetlen képződményt gerjesztünk, amely alkalmasint az egész […]

A megázás elkerülésének mítosza

A megázás elkerülésének mítosza

Megpróbáltunk utánajárni annak a hiedelemnek, amely szerint az egyszeri kapás ember úgy kerülte el a megázást, hogy meztelenre vetkőzött, a ruházatát beletömte a magával hozott, de az esőzés idejére már kiürített vizeskorsóba, aztán ráült ennek az alkalmatosságnak a szájára. Ezt követően angyali nyugalommal megvárta, hogy az eső elálljon. Amikor ez bekövetkezett, fölkelt a korsóról, kiszedte […]

A fociszurkolás irodalmi aspektusai

A fociszurkolás irodalmi aspektusai

A Nagy Hadron Ütköztető Irodalmi Részlegében egy mindenre elszánt kutatócsoport éjt nappallá téve vizsgálja annak a teóriának a konkrét megtestesülését, hogy vajon lehet-e irodalmi módon szurkolni egy focimeccsen. A mindez idáig csupán cammogó kutatásokat a 2016-os foci EB gyorsította fel, mert hirtelen sürgőssé vált annak kiderítése, hogy az irodalom iránt fogékony elemi részecskék – értsd: […]

Borges és a tükör

Borges és a tükör

A hónap témája kapcsán megkerestük azokat az írókat, akik honlapunk hatósugarán belül tartózkodnak. Akciózásunk közben egy e-mailt a nemrég közölt John E. Tupholme, nigériai származású, de jelenleg Dublinban élő szerzőnknek is küldtünk, aki nagy örömünkre azt válaszolta, van egy még közöletlen tükörhöz köthető novellája. A magyar fordításban Borges és a tükör (Borges and the mirror) […]

Az íróasztal iránt érzett nemi vágy alapos körbejárása

Állandó munkatársunk, dr. Eblegor von Trottle, a Nagy Hadron Ütköztető Irodalmi Részlegének vendégprofesszora miniesszéjével jelezzük, hogy hamarosan megkezdjük íróasztalos témájú írásaink közzétételét.

Az íróasztal iránt érzett nemi vágy alapos körbejárása

Számos olyan szindróma létezik, amely az íráshoz, az irodalomhoz köthető. Legszélesebb körökben talán a grafomániát ismerik, de szintúgy létezik scriptomensa-mánia is, amely az írónak önnön asztalához fűződő ambivalens viszonyát fedi le. Az írott történelemben először Seneca tett említést erről a furcsaságról, amikor az erkölcsi kérdéseket tárgyaló leveleinek, az Epistulae morales egyik darabjában kitér bizonyos Marcius […]