Eduard Kalina

(1899, Velkopopovice – 1970, Prága) A cseh irodalom kedveli a krimit, a detektívregényt. Olyan kiválóságok munkálkodtak művészi rangra emelésén, mint a briliáns bűnügyi elbeszéléseket publikáló Karel Čapek. Az első köztársaság korának olvasói rajongtak az angol-szász eredetű műfajért, ezért a lapok szívesen közöltek rövid novellákat vagy folytatásos regényeket. kalina Eduard Kalina nevét ma keveset, vagy talán egyáltalán nem emlegetjük, pedig a harmincas évek elején-derekán rendkívüli épszerűségnek örvendett a cseh olvasók körében, sőt több írását lefordították németre, lengyelre, magyarra. Kalina jogot hallgatott Prágában, ám a diploma megszerzése után nem az ügyvédi pályát választotta, inkább különböző lapoknál keresett magának feladatot. A kemény tanulóévek után az áttörést az hozta, amikor elkezdett rövid, szellemes bűnügyi történeteket közzétenni, amelyek később kötetben is megjelentek. Kalina már túl volt a harmincon, amikor megteremtette halhatatlan figuráját: Wolf tanár urat. A jólelkű, szelíd, idős prágai filozófia professzor, aki a sors szeszélyéből minduntalan valami bűnügy közelébe kerül, hogy azt annak rendje s módja szerint fel is derítse, azonnal a cseh olvasók szívébe lopta magát. Wolf tanár úr történetei először napilapok hétvégi kiadásaiban jelentek meg folytatásokban, majd füzetsorozat formájában is napvilágot láttak. A háború alatt nem születtek Kalina-művek, az ötvenes évek érája pedig nem tekintette az új embertípus műveltségébe illeszthetőnek az „ántivilág” nagy műveltségű polgárát, aki szállodákban, tengerparti nyaralóhelyeken, vagyis elit környezetben nyomoz. A hatvanas években fedezték fel Csehszlovákiában újra Wolf tanár urat, az összes esete ugyan nem látott napvilágot, de néhány kalandját ismét kiadták. Az évtized végén az egyik elbeszélést Kalina közreműködésével színpadra dolgozták, és sikerrel játszották. A nyolcvanas évek legelején ezt a színpadi művet a Limonádé Joe, a Várkastély a Kárpátokban és több más fergeteges sikerű filmvígjáték rendezője, Oldrich Lipsky szerette volna vászonra adaptálni, de sajnos ez csupán terv maradt. Érdekes, hogy Kalina műveinek magyar fordításáért nem a budapesti kiadók versengtek: a szabadkai Pagány és Tsa publikálta Wolf tanár úr történeteit a Szórakoztató füzetek filléres kiadványsorozatában. Mi ezeket a fordításokat tesszük közzé.
Díjak és elismerések:

Honlapunkon még nem kapott semmilyen díjat.

Halál a Paradicsomban

Egy mogorva és egy mosolygós úr Kessler egy kellemes, meleg, kora nyári délutánon érkezett Edenschwangba. A…
FelFEL