Hősök és antihősök pályázat eredményhirdetés

2020-01-09
909 olvasó

Közismert tény, hogy a Regénytár bővelkedik nem szokványos irodalmi pályázatokban. Ha átnézik a megfelelő rovatot, látni fogják, mi mindennel próbálkoztunk már és mekkora sikerrel. Volt olyan kezdeményezésünk, ami viszonylag szép karriert futott be, és volt, amelyiket a kutya sem ugatta meg. Ez a mostani kísérlet ebbe a kategóriába tartozik.

A Hősök és antihősök pályázatot nem vertük nagy dobra, olyan értelemben legalábbis, hogy nem hirdettük, népszerűsítettük és hangsúlyoztuk sem a közösségi médiában, sem másutt. Ez a viselkedés egyébként az egész Regénytárra jellemző: nem nyomulunk, nem erőszakoljuk rá magunkat az olvasóra, nem kérjük, hogy lájkoljonak bennünket, mert ez a hely egy klub: azoknak az irodalom- és íráskedvelő kultúrembernek a gyülekezőhelye, akik rábukkannak és megszeretik. Ami jó az sosem lehet kényszerűség, és a Regénytár a maga különlegességével – ki merjük mondani – megtestesíti azt, ami a jelenkori, haldokló magyar irodalomban még jónak számít. Egyszerre kínál komoly, elhivatott, minőségi olvasnivalót és a mindezt föloldó, fogyaszthatóvá varázsoló könnyedséget. Tudomásunk szerint ilyesmire magyar netes nyelvterületen nem akad precedens. Talán, ha az olvasás (írás, irodalom) nem állt volna rá a jelenleg tapasztalható lejtmenetre, másként alakul honlapunk sorsa is, de mivel ezt az utat választottuk, nem lehetünk többek és magasabbak, mint amennyinek látszunk.

Mégis próbálkozunk ezzel-azzal. Ez a pályázat például abban a formában volt kísérleti nyúl, hogy kijelentettük: nem fogjuk reklámozni, viszont rászánunk 50 000 forintot, de  azt csak abban az esetben osztjuk ki, ha legalább ötven közölhető művet kapunk. A mi logikánk szerint mindez azt feltételezte, hogy a szerzők elindítanak majd egy megosztási, népszerűsítési láncreakciót a neten, arra inspirálva az ismerőseiket, hogy gyarapítsák a tábort, mert együtt lehetnek sikeresek. Ehhez nem kellett volna trükközni, csupán megosztani a kezdeményezés hírét, ám ez nem történt meg. Egy árva megosztás nem sok, annyit sem kaptunk, de sokkal döbbenetesebb számunkra az a tény, hogy a pályázók egy része még magát a kiírást sem olvasta el figyelmesen. Kifejezett nehézséget okozott például megfejteni, mi a az a talentum (a Regénytár saját, virtuális letöltő kerete), és hogy miként lehet szert tenni arra a bizonyos VIP-tagságra, ami 300 talentumba (300 forintba!) kerül. Néhányan kedvesen többet is utaltak a szükséges 300 pénznél, amit szeretettel megköszönünk, és a 300 forinton felüli különbözetet, mint letöltési keretet szabadon felhasználhatóvá tesszük számukra.

Akadtak olyanok is, akik szó szerint kötözködtek, mondván: nem tudnak 300 forintot elutalni, inkább küldenek kéziratot, és ennek honoráriumát írjuk számukra jóvá talentumban.

Szóval volt itt minden, csak az a fajta szellemi pezsgés nem, amelyre vágyakoztunk, mert most már kimondható, hogy a pályázatnak kettős célja volt. Egyfelől jó néven vettük volna, ha az olvasó és/vagy az íróközönség egyfajta hordozóként a hátára veszi a honlapot és szétteríti a jó hírét a közösségi médiában, másfelől új szerzőket próbáltunk keresni. A Regénytár másfél évtizede létezik, és ez nagy idő egy netes irodalmi orgánum életében. Nálunk is folyamatban van például egy korszakváltás: néhány régi szerzőnk, különféle okok miatt elhagyott bennünket, kell tehát az utánpótlás. Mindez persze úgy, hogy az irány megmaradjon: félig komoly, félig szórakoztató, de mindig igényes, kidolgozott, szélsőségektől és hatásvadász túlzásoktól mentes írásokat, irodalmat próbálunk e helyütt megjelentetni.

A tévedésünkre, mármint, hogy az olvasóktól/pályázóktól közösségi aktivitást is várunk, hamar rájöttünk, így a kiírást kissé módosítottuk, jelezvén, hogy bár esély sincs az ötven mű közzétételére, valamilyen szerény jutalom azért mégis lesz. A keretet sávosan határoztuk meg: tíz munkáig tízezer, húszig húszezer és így tovább egészen ötvenezer forintig kiporcióztuk a keretösszeget, aminek köszönve most mégis (rész)sikerről számolhatunk be: több mint tíz elfogadott és közzétett pályaművel a birtokunkban 20 000 forintnak keresünk örökbefogadó gazdát.

Hosszas mérlegelés után a zsűri végül úgy döntött, hogy két művet emel ki a mezőnyből. Második helyen 7500 forint pénzjutalomban részesítjük az Egyszer megszakad című pályamunkát, elsősorban az üde, friss és szellemes hangvételéért, amely teljes egészében megfelel a Regénytár célkitűzéseinek. Ez a munka egyszerre humoros és elgondolkodtató, főhősének viselkedése pedig teljes egészében megfelel a modern kor tünetegyüttesének, ahogy mondani szokták: egyetlen cseppben benne van a tenger.

Első helyen az Al Capone kalapja című munka végzett, mert ebben aztán ízig-vérig jelen van az a „regénytáras” hang, amit kerestünk. A novellából nem lehet száz százalék biztonsággal megállapítani, hogy ki, vagy mi a valódi hőse, ám a gyanúnk szerint a kalapnak áll a zászló. A szerző magabiztos szerkesztéssel, remek építkezéssel vezeti el az olvasót a végkifejletig, miközben egyfolytában szórakoztatja, kacagtatja. A mű jutalma 12 500 forint.

A díjazás sorsát fürge angolnamozgással elkerült művek többsége sem fércmunka – bár azért akad köztük olyan is, amelyet csupán jóindulatból bocsátottunk a nyilvánosság színe elé –, viszont nincs meg bennük az, amire mi azt mondjuk „regénytáras eszencia”.  Talán más közegben, más elvárások gyűrűjében komolyabb sikert is jegyezhetnének, jegyezhettek volna.

A két díjazott természetesen tiszteletbeli szerzője lett a Regénytárnak, vagyis ha óhajtják, képpel, rövid szakmai önéletrajzzal átkerülhetnek a szerzői adatbázisunkba, és részesei lehetnek annak a körforgásnak, amely honlapunk legnagyobb kitüntetéséhez, a Regénytár Nívódíjhoz elvezet.

Mindenkinek köszönjük a közreműködést, a díjazottak jelentkezését pedig a munkájuk másodpéldányának elküldésével a regenytar@gmail.com -ra várjuk. És ha már ez az egész kísérlet volt, legyen a záró hang is ez: a jelentkezési határidő mától számított egy hónap (2020. február 9.). Ha a díjazottak addig nem jelentkeznek, a jutalmuk elévül. Reméljük, erre nem kerül sor, és ezt a szándékosan hosszúra nyújtott elemzést, értékelést legalább ők elolvassák.

 

A pályaművek itt olvashatók.

Cipurka

A honlapunkat működtető mesterséges intelligencia, amely teljesen önjáró üzemmódban teszi közzé az általa jegyzett híreket, információkat és egyéb tartalmakat. Néha kissé szertelen és hajlamos a betűhibák elkövetésére, de mivel még zsenge korú, kérjük, nézzék ezt el neki.

5 Comments

 1. K ö s z ö n e t

  …a Regénytár és az Irodalmi Élet szatirikus honlapok alapító és működtető adminjá(i)nak, kollektíváinak, tagságának, alkotó- és olvasó-táborának, a számomra szintén ismeretlen világnézetű és szakmailag is talányos zsűrijének, a hazánkban még csöppet sem népszerű, évszázados vallási hagyományokat irritáló keresztyény resztoránus* fideista* tartalmú pályaművem megjelenéséért s versenybe állításáért, és ezáltal egy jövőt nyitó, csodás lehetőségért!
  – Azért a végtelen jövőre nyíló lehetőségért, melyben talán majd azokkal a személyekkel, akik hajlanak erre, a (poklok poklát is lepipáló, valósággá lehetetlenült rémálmait gyógyíthatatlanul a genetikánkba izzító) 20. század, s ennek háborús torzszülött 21. századi gyermekeiként próbálhatunk meg félig bénán, összeégve és csonkítva is továbbhaladni azon az úton, melyen Isten választott, kiváltságos népének mindig járnia kellett* volna az ókortól napjainkig, (- Mózestől a Krisztus utáni Utolsó Ítéletig tartó kegyelemben,…) de mint látjuk, nem sikerült. Sőt, az elénk toluló új gigaproblémák sem kecsegtetnek az eddigiektől több dicsőséggel, se viszontszeretettel a történelmi zivatarokban… Ám nekünk, cselekvő keresztyényeknek nem kell a minket elnyelni képes hullámhegyektől berettennünk, – mint Péter apostollal történt vízen-jártakor,* – hanem bizalommal csupán Krisztusra tekintenünk, hogy majd szikárra edzett hitünk által végtelen időkig bocsánatot és gyógyulást remélhessünk az Örökkévalótól magunknak, és ellenségeinknek egyaránt.
  Amíg tehát „hatalmunkban van cselekedni a jót, tegyük azt, mert aki nem teszi, bűne annak” – van írva Isten Szavában, s ezáltal tükröződhessen a Megváltó világossága már az életünkből is, ne csak vérükkel pecsételt mártírjaink örökéletre lobbant halálából!… Lehet, hogy én már e világ „kifutó terméke” vagyok, úgyhogy annál inkább biztatnék Mindenkit e rögtönzött búcsúverssel az „isteni”, és nem a kifizetődőbb, de épp meddősége miatt burjánzó istentelen művek alkotására:

  Köszönet Nektek, és

  köszönet Istennek minden szóért
  értelmet, és érzelmet hordozóért
  – mert ez a legtöbb, mit adhatunk egymásnak
  kik Sátán alatt1 élünk, mint rosszsors- és kor-társak

  míg betelik Jáhve akarata2 rajtunk s a mindenségen
  csak Jézus lábnyomát kövessük e tenger szenvedésben3
  mi kopárrá tarolná a termő, szép világot
  ha nem plántálnánk bele próza-, s vers-virágot!…

  Alkossunk hát, költők, megszállott szó-kertészek
  mert ha tespedünk, szétfoszt mindent az enyészet
  hisz „Isten az Ige”4 is, kit Teremtőnktől kaptunk5
  s már mi is azzá váltunk, – ha Krisztusként: akartunk!6

  (Lábjegyzetek:

  resztoránizmus*: „Olyan keresztény mozgalmakból álló vallási irányzatok összessége, amelyek a protestáns, katolikus és ortodox keresztény felekezeteket meghaladó, emberi hagyományok előtti, eredeti és hiteles teológiai és vallási gyakorlatok-hoz való visszatérés megvalósítását hirdetik. A resztoránus motívumok legkorábbi megjelenése az anabaptista mozgalmak idejére tehető, amelyekhez teológiai és motivációs elemeiben hasonló. (net)
  fideizmus*: „Idealista világnézet, amely a vallást, a hitet a tudomány elé helyezi, és védelmezi. A 19. század végén Párizsban bukkant fel, a református teológiai fakultásokon. 1877. után A. Sabatier és E. Ménégoz prof-ok alapították. Azt hangoztatja, hogy a tanok és hitvallások szimbólumai csupán a hitnek, az üdvözülés (megmentés) pedig nem ezek pontos ismeretén, hanem az őszinte meggyőződésen alapszik. (net)/
  … azon az úton, melyen Isten népének mindig járnia kellett volna*: Ésaiás 48:17, János 14:6
  … Péter apostol vízen-jártakor*:Máté 14:28-31

  1: „Tudjuk, hogy… az egész világ a gonoszságban vesztegel” (1 János 5:19/b); mert „…e világ istene (Sátánel) megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe” (2 Korinth. 4:4, Károly ford.)
  2: ”Az Úristen az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és… arcod verítékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél.” (1Mózes 3:14-19, Ökumenikus ford.)
  3: „…Krisztus is szenvedett,… az ő nyomdokait kövessétek!” (1 Péter 2:21, Károly ford.); „E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (János 16:33/b, Károlyi ford.)
  4: „…és Isten volt az Ige” (János 1:1/c, Ökumenikus ford.)
  5: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16, Ökumenikus ford.)
  6: „Jézus így válaszolt: … Nekünk annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem” (János 9:3/a, 4/a, Ökumenikus ford.)

 2. Az egyetemi oktatók helyett az önök, mint zsűri véleménye érdekelne. Ha nem megoldható, nincs semmi gond, csak felvetés volt részemről. Üdv.

 3. Gratulálok a díjazottaknak. Egy-két mondatot, pozitív-negatív véleményt a többi írás is megérdemelt volna, hisz csak 13-an voltunk. Ebben egyetértek Halujannal.

 4. Erre van egy bizonyos szakszolgálatunk, neves egyetemi oktatók bevonásával. Privátban jelentkezzen, megadjuk a szükséges paramétereket.

 5. Őszintén gratulálok a nyerteseknek! Megérdemlik, a második helyezett bizonyosan, nekem is az a mű tetszett a legjobban. Van-e arra mód, hogy esetleg saját írásom (Panasznap) rövid értékelését kérhessem privát üzenetben vagy emailban? Nem is annyira a nyerés, inkább a visszajelzés volt számomra fontos és most is az, mert ebből profitálhatok.Köszönöm.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

FelFEL