Miért nincs a Földön élet?

2020-09-01
970 olvasó

Jelentés a Marsi Nagytanács részére

Szigorúan bizalmas

 

Szeretve Tisztelt Nagytanács!

Sokadik alkalommal küldtünk expedíciót a Föld* nevű bolygóra, hogy kiderítsük, van-e azon a helyen akár csak primitív fokú élet. Minden próbálkozásunk egy újabb lépés volt a megismerés útján, de hiába tettünk meg mindent, fáradozásainkat nem kísérte siker. Eleinte annak is örültünk, hogy megállapíthattuk, ezt a bolygót tetemes mennyiségű víz, és különös borítás fedi. Utóbbinak tudósaink a „növények” elnevezést adták, mert ez a kifejezés nem jelent semmit, így nem tévesztheti meg a kutatókat.

A földi növényeket legnagyobb szaktekintélyeink behatóan is tanulmányozták, de ahogy azt várni lehetett, az életnek nyomát sem találták bennük. Ugyanilyen vad vágyakozással és reménykedéssel vetettük rá magunkat a Föld másik jellegzetességére, amely furcsa alakzatok szövétnekéből tevődik össze, és amelyet szakértőink „városok és utak hálózata” jelöléssel katalogizált. Kérdésünkre, hogy miért kellett ennyire bonyolult nevet adni a nagy semminek, azt válaszolták, a „városok és utak hálózata”, egy ősrégi marsi mitológiából származtatott metaforikus kifejezés, és mint ilyen híven tükrözi az önmagáért létező céltalanságot.

Számos expedíciónk kutatta ezt a kiterjedt és szinte mindenütt jelen lévő céltalanságot, de a legnagyobb odafigyeléssel sem találtuk meg benne az élet ismertetőjeleit. Ez tudományos körökben heves polémiára adott okot, mert egyesek azt a hipotézist támogatták, hogy az élet nem feltétlenül alapulhat a rendezetlenségen, bizonyos körülmények hatására akár még a rend is teremthet magának értelmet, bár ez a tudomány mai állása szerint csupán fantazmagória.

Tudósaink egy csoportja végül odáig jutott, hogy a Földön talált helyváltoztatásra is képes szerves anyagokban kellene kutatnunk az élet csíráját, különös tekintettel azokra a széles körökben elterjedt anyaghalmokra, amelyeket gondolkodóink „embereknek” neveztek el. Fontos megjegyezni, hogy ez a kifejezés csupán egy mozaikszó, és attól a technikustól származik, aki azt a fölfedezésünket, hogy dacára az alapos kutatásnak, a Földön mégsem találtunk életre utaló jeleket, egy jól hangzó márkanévvel próbálta eladni a médiának.

Tény viszont, hogy a rendelkezésünkre álló nem kevés adatból most már közel száz százalékos pontossággal megállapítható: a Földön nincs és soha nem is volt élet. Nagyon szomorú ez számunkra, mert az idők kezdete óta abban reménykedtünk, hogy a Naprendszer többi bolygójához hasonlatosan ez az égitest is értelmes, gondolkodó lényeknek ad otthont, és mi, marsbéliek fölvehetjük velük a diplomáciai kapcsolatot. Példaként elég a Vénusszal kialakult igen baráti és gyümölcsöző kapcsolatainkat említeni, mert ott valósággal hemzseg az élet és az értelem, és ez a Merkúrról is elmondható, nem beszélve a külső, méretesebb bolygókról. A Jupiteren létező mennyországban ugyan túlzás lett volna a Földön is reménykedni, de az mindenkit meglepett, hogy ez a bolygó ennyire reménytelen státuszban van. Szomorúan, ám a ráció követelményeit híven betartva le kell tennünk arról, hogy a Földön valaha is életet fogunk találni, nem beszélve az értelemről, és bár egy korábbi expedíciónk során nem kevés izgalmat okozó jeladást vettünk, később kiderült, hogy ezt egy ember okozta.

Tudósaink a rendelkezésükre álló adatokat szorgos munkával próbálták a megtisztítani a szerves hulladéktól, és közben ezt az „embert” kódszámmal és névvel katalogizálták. A projekt rejtjelezett neve a „Nikola Tesla magas frekvenciás kísérletei” nevet kapta, amit a kívülállók nem értelmezhettek, ezért „Wow!”-ra egyszerűsítettek. A tudományos analitika szerint a „magas frekvenciás” kifejezés azt az elméleti szintet jelzi, amelynél jobban az élet már nem aprózható fel, mert különben megszűnik és átalakul szerves anyaggá. Tudósaink szerint a földön több ízben is tapasztalt Nikola Tesla típusú magas frekvenciás kitörések csupán véletlenül köthetők az egyébként tök érdektelen emberek jelenlétéhez. A hivatalos álláspont szerint ezek az impulzusok az élet létrejöttének szülési görcsei voltak, de a környékre jellemző túlzott rendezettség miatt hamar és nyom nélkül elenyésztek. Azt a tudománytörténeti tényt, hogy miért kellett ezt az anomáliát Nikola Tesla kódnévvel ellátni, a projektben részt vevő gondolkodók nem árulták el. Nem hivatalos kiszivárogtatás szerint ez is csak egy halandzsa, és arról árulkodik, hogy a tudománynak még a legszigorúbb, legkomolyabb területeken is szüksége van egy csipetnyi játékosságra.

________________

*A bolygónevek természetesen csupán véletlenül egymás mellé pakolt jelekből képződött mozaikszavak.

Az ikonra kattintva egy 500 talentumos jutalomkávét ad a szerzőnek, amivel növeli az ön esélyeit a Bányai Tamás-díj megnyerésére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett adományozás.

Tóth Cakan

(1991., Budapest) Többféle prózai műfajban, de kizárólag internetes portálokon publikál, különféle álneveken. Anyakönyvezett nevét először honlapunkon használta, elsősorban az Irodalmi Élet főszerkesztője, Benői Sztipán biztatására. Meggyőződéssel vallja, hogy a nyomtatott irodalom ideje leáldozóban van, mert könyvet már alig olvas valaki. Ezért a netes irodalomnak rövidnek, humorosnak és lényegretörőnek kell lennie.

4 Comments

Vélemény, hozzászólás?

FelFEL