Második fejezet

Amelyben sor kerül egy kellemetlen találkozásra, ám ez hőseink szerencséjének és a vak véletlennek köszönve nem fajul tragédiává. Kiderül az is, hogy mindeközben a távoli Budapesten vészjósló nyikorgással kitárul a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtó intézet masszív vaskapuja és kilép rajta két hurkás tarkójú alak.
Azt már egyikőjük sem tudhatta – honnét is tudhatta volna, hiszen az e vidékről származó Leandró vagy tizenöt éve Budapesten kereste magának a boldogulást, Dzsúlió pedig csak átutazóban mozgolódott errefelé, ha úgy hozta a helyzet – szóval hőseinknek fogalmuk sem volt arról, hogy a busz ezen az Istentől elbitorolt tájon csupán háromszor mutatkozik meg napjában. Vártak, nézelődtek, aztán megint vártak, vagy öt teljes percig. Ekkor Dzsúliónak mentő ötlete támadt: a hátuk mögött, a gyér levelű hársfák oltalmában, ott kínálgatta magát a Presszó, a falu mágikus középpontja.

– Ha itt sem tudnak szerelőt ajánlani, akkor sehol – mondta Dzsúlió ellentmondást nem tűrve és arrafelé vette az irányt. Leandró rossz szájízzel követte. Ezen a helyen játszódott le élete legkínosabb epizódja, amely örökre elválasztotta Etelkétől. A tudomány mai állása mellett képtelenség megmondani, miért éppen ide beszélt meg vele a találkát, amikor tudta, hogy odabent az önkéntes határőrök báloznak. Kicsit előbb érkezett, ezért biciklijét jóval távolabb, a bukszus bokrok közé dugta, mert nem akart égni Etelke előtt azzal a rozoga, téglavörös Csepellel. Egy ismerőse az ajtófélfára tapadva sörözgetett. Leandró tőle tudta meg, hogy Székács Ica meg odabent kéreti magát és egy mamlasz határőr már javában kerülgeti. Leandrót ez a dolog is élénken foglalkoztatta, és ha jobban belegondolt, márpedig abban a pillanatban ezt tette, Icában sokkal több fantáziát látott, mint Etelkében. Amíg ezen tűnődött, megérkezett Etelke. Leandró ekkor azt tette, amit ilyen esetben egy úriember megtehet: azt mondta, bemegy és kihoz valami innivalót. Egy perc az egész. Be is osont, de a konyhán keresztül kicsalta Székács Icát a setét éjszakába, majd pedig a Téeszpadláson egy takarmányos zsákokból készített derékaljon jól meghempergette. Hogy eztán mi lett Etelkével, beleértve azt is, hogy meddig várta ott az ajtó előtt, sosem sikerült megtudnia. Az mindenesetre bizonyos, hogy az ominózus eset itt történt, ez előtt a szebb napokat is megélt vendéglátó-ipari létesítmény előtt.

Ezzel a tudattal cammogott Tóth Dzsúlió nyomában, aki a rá jellemző energikussággal taszította be a falusias módon olajozatlan zsanérú ajtót. A Presszóban ezen a lehetetlen órán, amikor a falu népe vagy a mezőkön, vagy a tévék előtt koncentrált, még egy személyiségzavaros ÁNTSZ-ellenőrt sem lehetett kimutatni. Csak a vadnyugati filmek Saloonjainak kietlen homálya vetekedhetett azzal a képpel, ami a belépőket fogadta. Mindazonáltal a terem mintha összement volna – vagy tán egy közfallal lemetszettek belőle egy darabot? – tény, hogy valósággal rákenődtek az italpultra, amely mögött egy terebélyes falusi asszonyság gépies mozdulatokkal mosogatott.

– Nézzenek oda, mit fútt be az ajtón a szél?

Leandrót mintha tarkón vágta volna az ismerős hang. Ezek a kikerekedett vonások, és ez a szempár! Etelke!!!

– Hol is voltál te tulajdonképpen az elmúlt tizenöt évből kifolyólag, hogy csókoljam meg a kezedet?! – kérdezte Etelke a helyzet komolyságához képest feltűnően vidáman.

– Ha arra gondolsz, hogy… – hebegett Leandró fülig vörösödve.

– Á… hagyjuk, rég volt, szép volt, talán igaz se volt – legyintett Etelke. – Már egy ideje figyellek benneteket. Bajban vagytok, mi?

– Ugyan már! Csak egy kis gyújtásprobléma, nem nagy ügy. Ugye Dzsúlió? – forgolódott Leandró, szemlátomást azon igyekezvén, hogy átpasszolhassa a szót a cimborájának, majd pedig kisurranhasson az utcára, és uccu neki, irány a szerb határ! Ő lesz az egyetlen menekült, aki visszafelé csimpaszkodik rá a szögesdrótra.

– A nevem Dzsúlió. Tóth Dzsúlió – mondta a megszólított szertartásosan.

– Örvendek, Kéveiné.

Leandróban végigviharzott a sejtés, és ha már végigviharzott, bizonyossággá is érett: azt az alakot ott az ajtófélfánál, aki a Székács Icáról szóló hírt közvetítette, Kéveinek hívták. Kévei Gáspárnak. Megcsalva érezte magát.

– A helyzet az, kedves Kéveiné…

– Szólítson Etusnak, ahogy mindenki.

– …Akkor hát Etus. Sürgősen kéne nekünk egy autóvillanyszerelő. A pénz nem számít.

– Már megbocsássanak az urak – tárta szét a karját Etelke. – De pont most akarnak autót javíttatni, amikor Róza néni a városházán fekszik kiterítve?!

És jelentőségteljesen Leandróra pillantott.

– Itt? – csodálkozott el Leandró. – Hát nem Madarason lesz a temetés?

– Hát nem – kuncogott Etelke. – A Róza néni már rég átköltözött Bácsalmásra. Anyád nem mondta? Fogadok, hogy mondta, csak nem figyeltél oda. Sose figyelsz oda. Most is átsiklottál a lényegen, Sándorka!

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

Previous Story

Első fejezet

Next Story

Harmadik fejezet

Latest from Bolha

Ötödik intermezzo

Amely nem jelentéktelenebb formátumú helyre, mint a Parlament férfi vizeldéjébe kalauzolja az olvasót. Ez a különleges

Huszonhatodik fejezet

Amelyben végre fény derül mindenre, beleértve a menekültválság néven támadt világméretű krízis kiváltó okait és azt

Huszonötödik fejezet

Amelyben fény derül egy titkos kormányközi megállapodásra, ami egyúttal lerántja a leplet arról a titokról is,

Huszonnegyedik fejezet

Amelyben sok mindent megtudunk azokból a rejtélyes összefüggésekből, amelyek eddig csupán tudat alatt nyugtalanítottak bennünket, sőt,

Huszonharmadik fejezet

Amelyben a berlini Alexanderplatzon sorsdöntő történelmi eseményeknek leszünk szemtanúi, ám ezek gyorsan átalakulnak magán – vagy