Harmadik fejezet

Amelyben fény derül Lenin elvtárs bebalzsamozásának titkára és hogy mi köze mindennek szegény megboldogult Róza nénihez. Hőseink egyik ámulatból a másikba esnek, de mielőtt még teljesen belekábulnának az őket körülvevő furcsaságok áradatába, Dzsúlió lerázza magáról a kábulatot és a rá jellemző hiénaösztönnel legott cselekvésre szánja magát. Ennek következtében pedig kialakul a világ leghosszabb gyászmenete.

 

De tekerjük most át érdeklődésünk reflektorát Nyugat-Skóciába, ahol e pillanatban amolyan hideg, nyirkos, nemszeretem idő mételyezte a lelket. Azt ugyan nem lehet tudni, hogy kinek a lelkét, mert azon a tájon, ahová megérkeztünk, egy árva kísértet sem rugdalta a kavicsokat, és bár mindent megteszünk, hogy ezt a vidéket valahogy összehozzuk a történetünkkel, be kell látnunk, ez nem fog menni. Így hát térjünk vissza a békés, álmatagon eseménytelen Bácsalmásra, ahol Dzsúlió, miközben az Etelkétől és Kévei polgármester úrtól kapott útmutatás alapján a községháza felé ballagtak, faggatni kezdte a gyerekek látványától kissé elérzékenyült Leandrót:

– Te, mondd csak, mivel is foglalkozol mostanában?

– Sok mindennel – vágta rá szinte azonnal Leandró, megtapogatva a laptoptáskáját, mintha ellenőrizni akarná, megvan-e még. – A fő profilom a folyóiratbiznisz: megveszem a remittendát, aztán némi haszonnal eladom az ökopapírgyártóknak, akik tojástartókat készítenek belőle. A tojástartókat eztán eladom a…

– Várjál csak… – szakította félbe Dzsúlió. – Pénzbe átszámítva mennyit hoz neked ez az izé?

– Háát… nehéz időket élünk – komorodott el Leandró. – A folyóiratok nyomulnak föl a netre, úgyhogy egyre kevesebb a remittenda. Gyakorlatilag nulla. Kénytelen vagyok a szalmabizniszbe bekapcsolódva, szalmapépet szállítani tojástartónak. Ezzel csak az a baj, hogy…

–Ácsi, ácsi! – vágott közbe megint Dzsúlió. – Ha jól sejtem, az üzleti potenciálod per pillanat a nulla környékén ficereg.

– Mi tagadás… – hajtotta le a fejét Leandró restelkedve.

– Rögtön láttam rajtad, hogy valami nincs rendben – veregette meg a barátja vállát Dzsúlió. – Ez a puccos gúnya, ez a csúnya táska… Otthon legalább jól mennek a dolgok?

– Sajnos már egy ideje külön élünk az asszonnyal… Berlinbe költözött a bikájával…

Dzsúlió szemében különös fény gyúlt.

– Azt mondod. Berlinbe?!

– Oda, miért?

– Semmi… semmi – felelte Dzsúlió, és szerencséjére Leandrónak nem is volt alkalma tovább kérdezgetnie, mert megérkeztek a városházához. Dzsúlió kinyitotta a főbejártati ajtót, és már ott is voltak a hallban. Minden úgy volt, ahogy sejtették: a sarokban berendezett három tablós várostörténeti kiállítás előtt ott feküdt felravatalozva.

– Micsoda? Hát ez meg mi? – fakad ki egyszerre Dzsúlió és Leandró.

A ravatalon ugyanis nem más feküdt, mint a kevésbé sikeres A baloldali elhajlásról című kötet szerzője, vagyis Vlagyimir Iljics Lenin.

– Anyám! –  fakadt ki újra Dzsúlió. – Ez az Etelke vagy Etus, ez mondta, hogy itt egy Lenin módra kikészített Róza néni fekszik, de basszus, ez maga Lenin!

– Várjunk csak, várjunk csak! Honnan tudhatjuk biztosan?

–  Ne röhögtess, ember! Szerbiában mindenki tudja, hogy néz ki Lenin.

– Hátha csak valami érzéki csalódás – mondta Leandró, és a biztonság kedvéért minden oldalról, az összes lehetséges fénybeesési szögből megvizsgálta a tetemet. Aztán hűvösen közölte: –  Nem az.

– A legjobb munkám – közölte egy igen reszketeg hang a két látogató háta mögül. Arra fordultak. A bejárati felőli oldalon, az egyik zugoly árnyában egy ősz, szemlátomást rettentően öreg ember ült botra támaszkodva, arccal a ravatal felé. Lendróra mosolygott. –  Apád szemével nézel rám, Sanyika.

– Ismerjük egymást? – szaladt ki Leandró száján az ostoba kérdés.

– Ahogy vesszük – felelte huncut tekintettel az öreg. – Ha ismeretségnek lehet nevezni, hogy négyévesen a nyakamba pisáltál…

– Topol bácsi! – lelkesült fel az ifjú Bodzai. – Mit tetszik itt keresni? – Hirtelen belécsapott a felismerés. – Csak nem…?

– De, de, gyerekem, Róza nénédet én balzsamoztam.

Bodzai Sándor majdnem mindent értett. Emlékezett rá, hogy Topol bácsi a szovjet-magyar űrrepülést követően tért haza Madarasra a Szovjetunióból, ahol gyerekkora óta élt. Nagyapja ugyanis – egy Kun Béláékkal tartó forradalmár – a Tanácsköztársaság után nem a vezért követte az osztrák szociáldemokraták pénzén fenntartott kényelmes Bécs környéki kastélyba, hanem egyenesen a forrongó Moszkvába emigrált, ahová magával vitte preparátori és balzsamozói tudományát is, ebből élt. Ahogyan gyermeke, majd unokája is, aki azonban annyira megrendült azon a tényen, hogy most mér ennek a kis országnak is van űrhajósa, hogy 1980 tavaszán kérvényezte a hazatelepülését, amire végül is engedélyt kapott. Itthon Moszkva mellett Szevasztopolról mesélt a legszívesebben, amely város valamiért igen mélyen égett bele az emlékezetébe, és ennek köszönhetően hamarosan már csak így köszöntek neki, ha belépett a madarasi kocsmába: szevasz, Topol! Rajta maradt. Ami pedig a nyakba pisálást illeti: igaz volt. Tényleg Leandró négyéves korában történt a Bodzai-ház kertjében, amikor a forró nyárban a gyerekeket amúgy nagyon kedvelő balzsamozó óvatlanul dinnyezabálás után vette nyakba, és lovacskáztatta a puci kölköt.

– De miért Lenin, Topol bá’, azt mondja meg! –  méltatlankodott Leandró.

– Mérhetetlen nagy titkot cipelek én, gyerekem – kezdte Topol bácsi. – A szovjet időkben nem volt szabad erről beszélni, mikor hazajöttem, még egy nyilatkozatot is alá kellett írnom. Az az igazság, hogy nagyapa részt vett Lenin elvtárs balzsamozásában, és a későbbiekben is benne maradt a csoportban, amely a tartalék testeket előállította.

– Tartalék testeket? – kerekedett el most Dzsúlió szeme.

– Hát gyerekeim, gondolom, azt ti sem feltételeztétek, hogy majd’ kilencven éve az igazi Lenin fekszik a mauzóleumban…

– Szerbiában mindenki így hiszi – közölte Dzsúlió.

– Azért tart itt Európa, drága gyerekem.

– De a Róza nénit miért kellett? – akadékoskodott tovább Leandró.

– Nagyapám így adta tovább a mesterséget. A mi családunkban akárhányszor hozzákezdünk, valahogy a végén mindig Lenin sikerül.

– Az nem lehet – erősködött Leandró. – Emlékszem, gyerekkoromban is balzsamozott Madarason, de soha senki nem hasonlított Leninre.

– Mind hasonlított, Sanyikám. Csak a szovjet időkben nem vertük nagy dobra az ilyesmit. Meg nem is merte senki szóvá tenni.

Leandró kővé dermedve meredt maga elé.

– Ez azt jelenti, Topol bá’, hogy a madarasi temetőben fekszik vagy három tucat Lenin?

– Ne is törődj vele, Sanyikám – legyintett az öreg. – Mi ez ahhoz képest, hogy a reggeli távolsági busz zombikat, vámpírokat meg kurvákat visz az iskola felé!

– Most nézem, hogy a drága Róza néni egy műtős kocsira van felfektetve – vágott közbe Dzsúlió.

– Arra – bólintott a balzsamozó. – Rendes ravatalra nem tellett. Ezt az esztékában a szülészetről adták kölcsön.

– Nagyszerű! – jelentette ki Dzsúlió,és már oda is ugrott a hevenyészett ravatal mellé. Megragadta, és a kijárat felé fordította a műtőágyat.

– Hová viszed a kicsikémet! – nyögött az öreg.

– Ne kiabáljon, tata! Előbb-utóbb úgyis eltemették volna – vetette oda Dzsúlió.

– Tata? Ezzel a bottal verek agyon, te…

De Topol bácsi hiába lengette a gumírozott végű alkalmatosságot Tóth Dzsúlió után, ahogyan hajdanán az ágyán fekvő idősebb Bodzai a fia felé, Dzsúlió már át is tolta a guruló alkalmatosságot a főbejáraton, és az idős balzsamozó annyit sem látott, amit a hétköznap olyan üres bácsalmási utcák népe: hogy Vlagyimir Iljics Lenin egy őt toló semmirekellővel robog a buszállomás felé, nyomukban egy harmadik alakkal, aki lihegve azt ordibálja: várj meg, ezt nem teheted, még egyszer nem húzol csőbe!

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

Previous Story

Második fejezet

Next Story

Negyedik fejezet

Latest from Bolha

Ötödik intermezzo

Amely nem jelentéktelenebb formátumú helyre, mint a Parlament férfi vizeldéjébe kalauzolja az olvasót. Ez a különleges

Huszonhatodik fejezet

Amelyben végre fény derül mindenre, beleértve a menekültválság néven támadt világméretű krízis kiváltó okait és azt

Huszonötödik fejezet

Amelyben fény derül egy titkos kormányközi megállapodásra, ami egyúttal lerántja a leplet arról a titokról is,

Huszonnegyedik fejezet

Amelyben sok mindent megtudunk azokból a rejtélyes összefüggésekből, amelyek eddig csupán tudat alatt nyugtalanítottak bennünket, sőt,

Huszonharmadik fejezet

Amelyben a berlini Alexanderplatzon sorsdöntő történelmi eseményeknek leszünk szemtanúi, ám ezek gyorsan átalakulnak magán – vagy