DENVER - UNDATED: Major Jesse Marcel from the Roswell Army Air Field with debris found 75 miles north west of Roswell, NM, in June 1947. The debris has been identified as that of a radar target. The Air Force released a report on 24 June debunking reports of a UFO crash near Roswell, NM, in 1947. (Photo by: UNITED STATES AIR FORCE/AFP/Getty Images) *** Local Caption *** Jesse Marcel

Első intermezzo

Kalotásba egy szemvillanás alatt visszaköltözött az élet.

– Mi bajuk a mángolddal!?

– Az égvilágon semmi – adta az ártatlant Rideg zászlós. – Legalábbis azonkívül, hogy ezen a vidéken nem őshonos.

– Na és! – vonta meg a vállát Kalotás. – Mi köze ennek ahhoz, hogy ellopták a furgonomat?!

– A furgona most mellékes – tenyerelt rá az asztal hűs acéllapjára Gyökös őrmester. – Maradjunk a témánál: miért éppen a mángoldot kapálta, jóember?

– Mert azt vetettem!  – tápászkodott föl a sarokból Kalotás. – Ha ananászültetvényem lenne, azt kapálgatnám veszettül! De nem arra kaptam EU-s támogatást, hanem erre a kurva mángoldra!

A két egyenruhás összenézett. Régi motorosok voltak ebben a szakmában, rögtön megfogták a szagot, ha az belebújt az orrukba. És itt most pontosan ez történt: valami nem stimmelt ezzel az üggyel. Itt volt egy ürge, aki mángoldot kapált, miközben a rendes magyar emberek mind egy szálig répát, retket, búzát vagy köpölyét termesztettek. Az EU-s támogatás lehetett a titok nyitja: akármibe mertek volna fogadni, hogy ez az ürge elsíbolt egy csomó brüsszeli lóvét, sőt, lehet, hogy az a mángoldmező nem is az, aminek látszik, hanem egy nagy, büdös korrupciós fészek. Már a neve is problémás, benne van az, hogy „gold”. Ez angolul aranyat jelent!

– Na és mire jó ez az izé… mángold? – birizgálta a laptop gombjait Gyökös őrmester, úgy téve, mintha jegyzetelne.

– Mit tudom én? De nem is érdekel! – ingerkedett Kalpotás. – Nekem csak az vele a dolgom, hogy fölszedjem és átadjam a termékbeszedőnek. Hálózatban dolgozunk: jön a német termékbeszedő, és elviszi a búsba. Felőlem akár a Dunába is beleboríthatja azután, hogy megkaptam tőle az átvételi elismervényt.

– Amit aztán továbbít valakinek, nemde bár? – mondta az őrmester olyan hanghordozással, amelyről a rutinos tévénézők azonnal fölismerték volna Columbo hadnagy modorát.

– Még szép!! – tárta szét a karját az őstermelő. – Azonnal továbbadom a körzeti képviseletnek, hogy iktassák, mert csak eztán várhatom a lóvét. És mindezt azon az átkozott furgonon, amit most elloptak! Ebbe helyeztem be a méltóságos fenekem, hogy elvigyem azt a vacak papirost a vacak átvevőnek, hogy megkapjam érte a vacak pénzemet!!

– Fegyelmezze magát az úr, mert a végén még bajba kerül! – adta a szigorút Rideg zászlós. – Ott tartottunk, hogy a mángold…

– Szálljanak már le rólam ezzel a mángolddal!!! – hajította félre az 51-es körzeti technológián alapuló vallatószéket Kalotás, hogy az a falon csattant. – A kocsimmal foglalkozzanak, merthogy ellopták, értik?! El-lop-ták! Az orrom elől! Mi ez, ha nem bűntény?!

– Azt majd mi mondjuk meg, hogy mi a bűntény – igazította meg a derékszíját Rideg zászlós, egy laza oldalpillantással konstatálva, hogy az összevissza görbült vallatószék lassan négy lábra áll, a helyükre igazítja csáléra álló alkatrészeit, majd kényelmesen visszasétál az eredeti helyére.

– És most haljuk: magán kívül tud még valaki erről a dologról? – vette át a szót Gyökös őrmester.

– Én vagyok magamon kívül! – kiabált Kalotás, és megint falhoz csapta a széket, és mert az ismét lábra állt, odarohanva ugrálni kezdett rajta. – Majd meglátjuk, hogy kinek lesz igaz, meg hogy ki az erősebb!

A szék mindezt méla közönnyel vette tudomásul. Hagyta, hogy az őstermelő kitombolja magát, aztán szépen, lassan, de angyali nyugalommal újra fölvette az eredeti alakját. Kalotás a földhöz csapta Yale University föliratú baseball sapkáját, letépte magáról az inget, aztán levette mind a két poros bocskorát és az egyiket Gyökös őrmester, a másikat Rideg zászlós irányába hajította.

Ha kevéssel is, de elvétette a célt. A két lábbeli hangos puffanással csapódott a törhetetlen tükörhöz, majd alázatos önmegadással lecsusszant a fal tövébe.

– Ugye, te is azt mondod, hogy ez már hatóság elleni erőszak? – fordult ekkor Rideg zászlós Gyökös őrmesterhez.

– Abszolúte – bólintott az őrmester, és lecsatolta övéről a szintén EU-s támogatásból szerzett mágneses sokkolót. – Te tudod, hogy kell ezt az izét használni?

– Azt a kék gombot kell megnyomni.

– Nem a pirosat?

– A kéket! Fönt van a YouTube-on.

– De talán mégis a pirosat…

– Add már ide! – ragadta ki a zászlós az őrmester kezéből a futurisztikus eszközt, és megnyomta rajta a kék gombot.

A következő pillanatban az ultramodern, alien-technológiás vallatószék darabjaira hullott.

– Talán mégis a pirosat kellett volna? – vakarózott a zászlós, aztán a régi, jól bevált módszer szerint megbilincselte az üres tekintettel maga elé bámuló Kalotást, és a kollégája segítségével áttámogatta a jóval egyszerűbb, parasztosabb berendezésű vizsgálati zárkába.

 

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

Previous Story

Negyedik fejezet

Next Story

Ötödik fejezet

Latest from Bolha

Ötödik intermezzo

Amely nem jelentéktelenebb formátumú helyre, mint a Parlament férfi vizeldéjébe kalauzolja az olvasót. Ez a különleges

Huszonhatodik fejezet

– A legnagyobb bázisú vallás még mindig a kereszténység, és hát a Vatikán elég jól szervezett

Huszonötödik fejezet

– Igen, asszem. – Akkor ismételje el, mit kell mondania? – Deutschlands Fußballnationalmannschaft die stopprúgást Praxen

Huszonnegyedik fejezet

Anna mindebből egy árva szót sem értett, mert az argentin spanyol azon számos nyelv között volt,