Második intermezzo

Amelyben megtudjuk, mi történt Marizellával azután, hogy küldetését teljesítve faképnél hagyta az igazság kiderülése miatt szinte kótyagossá vált unokabátyját. Rövid, misztikus útkeresést követően egy különleges atmoszférájú, sportszurkolásra szakosodott sörözőbe tévedünk vele, ahol megismerünk két titokzatos idegent.
Marizella fölvilágosult kislány volt – nem hiába töltött el hat hónapot vendégdiákként a Bristoli Egyetemem –, de azt meggyőződéssel hitte, hogy Róza néni egy földönkívüli. A Bristoli Egyetemen egyéb unalmas tantárgyak mellett ufológiát is hallgatott, ami így, elsőre nevetséges ostobaságnak tűnhet, ám ott, abban a tradicionálisan brit környezetben egyáltalán nem volt az. Marizella az angol nyelv behatóbb ismerete mellett azokról a tanításokról is tudomást szerzett, amelyek az emberi civilizációt nemcsak, hogy nem helyezik a teremtés csúcsára, hanem valahová félútra teszik a hangyák meg az űrben korlátok nélkül mászkáló élienek közé. De mint ahogy a hangyának sincs fogalma az ember létezéséről, mi sem sejtjük ezeknek a magasabb rendű valakiknek a működési elvét, már ha ebben a vonatkozásban ilyesmiről egyáltalán beszélni lehet.

Mindez természetesen nem rajzolódott ki előtte ilyen kristálytisztán, de miután a fiúkat ott hagyta az Illovszky stadion lármás sokadalmában, csalhatatlan magabiztossággal érezte, hogy két feketeruhás alak rögtön a nyomába ered, és valamilyen misztikus erő megakadályozza őket abban, hogy utolérjék. Kicsit furcsállotta, hogy nem az unokabátyját pécézték ki maguknak, de ennek az lehetett a magyarázata, hogy az Illumináltak ügynökei voltak, és miután Sághyt illu- azaz el(l)iminálták, őt tartották a következő akadálynak a Róza nénihez vezető úton.

Marizella nem ijedt meg a saját árnyékától, de azok után, amit Róza nénitől hallott ezekről vad és kegyetlen alakokról, azonnal belényilallat a félelem. Megkerülte sörre várakozók sorfalát, aztán meg a vizeldénél várakozók majd kétszer olyan hosszú vonulatát, és kirohant a Hajdú utcára.

Innen a Fáy utcán kellett volna minél gyorsabban kijutnia a Béke utcára, hogy a 14-es villamossal visszatérhessen a Belvárosba. Eredeti szándéka szerint mielőbb haza szeretett volna érni Bácsalmásra, de ez sosem valósult meg. Marizellának másmilyen sorsot jelölt ki a vak véletlen, vagy tán az éliennek hitt Róza néni.

A Hajdú utcában ahelyett, hogy balra fordult volna, Marizella egy megmagyarázhatatlan erő hatására jobbra térült, és a Vasas műfüves segédpályája mellett pillanatokon belül a Tahi utca vadregényes árkában találta magát. Ezen a kocogásra alkalmas terepen most is szalonfutók és mutogatós bácsik élték a maguk mindennapi életét, de Marizella ügyet se vetett rájuk. Innét már határozottan a Béke utca felé fordult, de a szeme sarkából észrevette, hogy az a két feketeruhás – festett szőke hajúak voltak mind a ketten – ide is követi.

És most álljunk meg egy pillanatra ennél a pontnál, hogy visszakanyarodhassunk Róza néni talán legdöbbenetesebb fölfedezésére. Marizella ez elfelejtette megemlíteni Leandrónak, pedig talán ebben motoszkált a lényeg: az illuminált ügynökök különleges ismertetőjele a rövid, festett szőke haj volt. Mindez természetesen csak a férfiakra vonatkozik, így aki rövid, festett szőke hajú alakot lát, akár a valódi életben, akár a focipályán – például a Barcelonában –, biztosra veheti, hogy az illető erőteljesen illuminált. Azt, hogy Róza néni miből jött rá erre, történetünk ezen pontján merő rejtély, és a folytatást illetően tán nem is észbontóan lényeges. Sokkal fontosabb ennél az, hogy Marizella a Tahi utca bozótosában valami misztikusat tapasztalt. Anélkül, hogy a Béke utcát elérte volna, egyik pillanatról a másikra egy közeli sörözőben, a tévés drukkolásra szakosodott Törpében találta magát. Utólag, amikor már a Bahamákon napozott, eszébe jutott, hogy ha ez a tér-idő ugrás nem következik be, az illumináltak minden bizonnyal elkapják, és nemes egyszerűséggel kitekerik a nyakát. De az anomália szerencsére csak őt érintette, így amikor a Törpébe lépett, hangtalanul becsukódott mögötte az ajtó.

Marizella nem volt róla meggyőződve, hogy az illumináltak nem követik ide is, ezért kinézte magának azt a két alakot, akik a bejáratnak hátat fordítva elmélyülten bámultak valamilyen sportközvetítést a tévében. Időzzünk el kicsit ennél a két alaknál: a fiatalabbik úgy negyven körüli lehetett. Arisztokratikus nyugalommal kortyolgatta a sörét, teljesen ellentétben a nála vagy húsz évvel idősebb társánál, aki öt másodpercenként fölpattant, majd a vissza is roskadt a székére.

Marizella egy hirtelen elhatározással odatelepedett melléjük.

– Bocs a késésért, rendelnétek nekem is egy sört? – hadarta, miközben fél szemmel a bejárati ajtót leste.

A két meglett korú férfi értetlenkedve nézett rá.

– Pardon és bocsánat, de mi nem beszéljük a maguk ékes nyelvét. Turisták vagyunk – mondta az idősebb alak tökéletes birodalmi angolsággal.

Marizella nem jött zavarba: ő is azonnal átváltott birodalmi angolra.

– Ó, nem tudtam, hogy külföldiek vagytok! – mondta, amit az Olvasó minél tökéletesebb kiszolgálása érdekében természetesen most is lefordítunk a mi birodalomfoglaló őseink nyelvére. – Megpróbálom megmagyarázni ezt az egészet, bár nem lesz könnyű: engem két hirtelenszőke hajú, sötét öltönyös bérgyilkos üldöz. Ha látják, hogy hozzátok tartozom, nem mernek majd bántani. Hadd maradhassak itt egy ideig!

– Hallottad Alex, mit mondott az ifjú hölgy? Két hirtelenszőke hajú, öltönyös figura. Csakis illumináltak lehetnek – mondta a mosolygós férfiú.

– Ti… tudtok erről az… izéről?! – kerekedett ki Marizella szép bociszeme.

– Mi az hogy! – könyökölt az asztalra, akit a társa Alexnek szólított. – Wheeler meg én illuminált-szakértők vagyunk.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

Previous Story

Kilencedik fejezet

Next Story

Tizedik fejezet

Latest from Bolha

Ötödik intermezzo

Amely nem jelentéktelenebb formátumú helyre, mint a Parlament férfi vizeldéjébe kalauzolja az olvasót. Ez a különleges

Huszonhatodik fejezet

Amelyben végre fény derül mindenre, beleértve a menekültválság néven támadt világméretű krízis kiváltó okait és azt

Huszonötödik fejezet

Amelyben fény derül egy titkos kormányközi megállapodásra, ami egyúttal lerántja a leplet arról a titokról is,

Huszonnegyedik fejezet

Amelyben sok mindent megtudunk azokból a rejtélyes összefüggésekből, amelyek eddig csupán tudat alatt nyugtalanítottak bennünket, sőt,

Huszonharmadik fejezet

Amelyben a berlini Alexanderplatzon sorsdöntő történelmi eseményeknek leszünk szemtanúi, ám ezek gyorsan átalakulnak magán – vagy