Harmadik intermezzo

Amelyben megtudjuk, milyen kalandja volt Angela Merkelnek a Bibliával, és hogy e kaland nyomán miféle politikai következtetésre jutott. Kiderül az is, miről álmodott az eset utáni éjjel, és hogy ez az álom hogyan befolyásolta a soron következő napok eseményeit.
Angela Merkel olyat tett, amit ritkán: megengedett magának egy kis fegyelmezetlenséget, azaz vidám fütyörészésbe kezdett, miközben a kávéja mellett átlapozta a sajtót a kancellárián számára fenntartott rezidencián. Épp a Berliner Morgenpost címoldalát futotta át, amikor közvetlen tanácsadója, Helmut Zeitler jelezte, hogy meghallgatást kér tőle. A kancellár mindenek előtt abbahagyta a fütyörészést, majd intett Zeitlernek, hogy leülhet, és amíg ez megtörtént, hörpintett egyet a kávéjából. Még egy gondolatmenetre is futotta. Eszébe jutott, hogy pár nappal ezelőtt kérte Zeitlert, hadd posztolja Twitter oldalán a kávéját. Szerette az ilyesmit, a 2014-es futball világbajnokság alatt például egy olyan fotót állított be profilképnek, amelyen egy klasszikus háromliteres bajor korsóból kortyolja a sört. Zeitler azonban megtiltotta a kávé publikálását, mivel a kancellár – a germán istenek bocsássák meg neki – a wiener melange-ot kedvelte. Zeitler szerint ez akár negyed százalék esést is hozhatott volna. Merkel asszony elfogadta tanácsadója döntését, de titkon egy picit utálta érte Zeitlert.

– Hallgatom, Helmut – kezdte a beszélgetést Merkel asszony.

– A menekültekről volna szó, kancellár asszony…

– Rendben folyik a betelepítésük… Vagy nem?

– Igen, rendben folyik – bizonytalanodott el Zeitler hangja. – És éppen ez a bökkenő.

– Hogy érti ezt?

– Az ügy kezd kellemetlenné válni. Egyre több olyan hang érkezik, amely nehezményezi a betelepítési politikát. Sajnos azt kell mondanom, hogy leginkább a bajorok méltatlankodnak.

A kancellár tekintete elborult! A bajorok! A német gazdaság motorjai. Akik miatt Merkel asszony még arra is képes volt, hogy szász és egykori Lokomotive Leipzig szurkoló létére a Bayern Müchen mérkőzésein kezdje el mutogatni magát a potentátok között. És akkor tessék, ez a hála?

– Mi bajuk van? – kérdezte. – Keresztény-demokraták vagyunk, az evangélium szellemében cselekszünk, sőt a pápa felhívásának megfelelően.

– Ez igaz, kancellár asszony, de, mint tudja, a bajor gazdaság lényeges elemét alkotják a földbirtokok. A derék bajor paraszt rossz néven veszi, hogy különböző hordák tipornak át a sörnek szánt árpamezőkön.

– És az olcsó munkaerő? Fogadhattunk volna bevándorlókat az unióból is, románkat, bolgárokat, magyarokat, de egy szír vagy iraki menekült a negyedért megcsinálja ugyanazt. Ez sem számít?

– Hajthatatlanok.

Angela Merkelnek ekkor eszébe jutott, hogy kezdődött az egész. Néhány hónappal korábban, amikor a nemzetközi sajtó elkezdett azzal foglalkozni, hogy a balkáni útvonalon több bevándorló érkezik Európába, mint Olaszország vagy Görögország felől, Zeitler azt tanácsolta, hogy mint mindig, most is a Bibliából keressen útmutatást. Zeitler ezt többnyire azért tanácsolta, mert ha a kancellár rábukkant egy jó idézetre, azt ő azonnal be is építette Merkel asszony valamelyik következő beszédébe. Így a dolognak kettős haszna volt: a kancellár spirituálisan megnyugodott, neki pedig ennyivel is kevesebbet kellett dolgoznia.

Ahogy Angela Merkel Máté evangéliumát kezdte tanulmányozni, a következő mondatokra bukkant a 22. fejezet 37-39. versénél: „Jézus pedig mondta néki: fogadd be az Urat, a te Istenedet teljes szívedbe, teljes lelkedbe és teljes elmédbe. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: fogadd be felebarátodat, mint magadat”. Nagyon különös érzés fogta el. Keresztény-demokrata politikusként már nem nagyon volt ideje arra, hogy istentiszteletre járjon, ha mégis, akkor többnyire valamely protokoll eseményen, és Zeitler akkor is folyton konspiratíve duruzsolt a fülébe. De valamikor régről, még az NDK-s kommunista mozgalomban eltöltött idők előttről derengett neki egy bizonyos Hilda Birnbaum nevű tanti, aki derék lutheránusként sokszor olvasott fel neki a Szentírásból a jegeces szász estéken. És úgy tűt neki, hogy ez az idézet nem így szól. Mi történhetett hát? Hívatta Zeitlert.

– Milyen Bibliát hozott nekem, Helmut?

– Nem értem a kérdést.

– Ezt hibásan nyomták.

– Az lehetetlen. Ezt a szöveget a német evangélikus egyház hagyta jóvá, ezt a példányt Berlin püspöke személyesen küldte el önnek.

Merkel asszony arra kérte Zeitlert, hogy a kétes szöveghelyet egyeztesse a püspökséggel, de Zeitler azzal jött vissza, hogy minden rendben. Merkel asszony ekkor magához rendelt egy futárt a kancelláriáról, és utasította, hogy kerítsen neki egy katolikus Bibliát. A futár egy órán belül ott volt a Könyvvel, de – milyen meglepő – az összevetett szöveghelyek tökéletesen egyeztek.

Merkel asszony ekkor keresgélni kezdett a jegyzetek között, és hamar meg is találta Birnbaum tanti címét és számát. Igen, Annaberg-Bucholzban lakott, az Érc-hegységnek abban a nagy hagyományú bányászvárosában, ahol őt olyan csúnyán kifütyülték néhány éve a fafejű szászok, akik nem képesek megérteni, hogy az idők változnak. A kancellár enyhén reszkető kézzel tárcsázta a vezetékes számot.

– Tessék – szólt bele egy férfi hang.

– Angela Merkel vagyok, Hilda Brinbaumot keresem…

– Ááááá, Merkel elvtársnő! – lelkesült fel a férfi hang. – Tobias vagyok, Tobias Ludmann.

– Ludmann úr…

– Semmi úr! Tobias elvtárs, mint régen. Van, ami változik, én nem. Remélem, te sem.

– Hogy-hogy….? – akadt el a kancellár hangja.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

Previous Story

Tizennegyedik fejezet

Next Story

Tizenötödik fejezet

Latest from Bolha

Ötödik intermezzo

Amely nem jelentéktelenebb formátumú helyre, mint a Parlament férfi vizeldéjébe kalauzolja az olvasót. Ez a különleges

Huszonhatodik fejezet

Amelyben végre fény derül mindenre, beleértve a menekültválság néven támadt világméretű krízis kiváltó okait és azt

Huszonötödik fejezet

Amelyben fény derül egy titkos kormányközi megállapodásra, ami egyúttal lerántja a leplet arról a titokról is,

Huszonnegyedik fejezet

Amelyben sok mindent megtudunk azokból a rejtélyes összefüggésekből, amelyek eddig csupán tudat alatt nyugtalanítottak bennünket, sőt,

Huszonharmadik fejezet

Amelyben a berlini Alexanderplatzon sorsdöntő történelmi eseményeknek leszünk szemtanúi, ám ezek gyorsan átalakulnak magán – vagy