Huszonötödik fejezet

Amelyben fény derül egy titkos kormányközi megállapodásra, ami egyúttal lerántja a leplet arról a titokról is, miért nevezzük migránsregénynek ezt a furcsa, ágasbogas történetet. Az epizód záró jelenetében egy megható kibékülésnek, vagy inkább egymásra találásnak lehetünk szemtanúi.
Röviddel azután, hogy a berlini Alexanderplatzon rendeződött a helyzet – a falafelárusok megjavították a kalamajkában megrongálódott bódéikat, a mezopotámiai kelmét áruló arab kufárok leverték a port a földre hullott és megtiport szöveteikről, és nem utolsó sorban az összes marokkói, szudáni, szenegáli, líbiai, vagyis a fél Afrikát képviselő szuvenírárus bandérium visszarendeződött a maga kerékvágásába –, szóval egy jó fél óra múlva egy céltalanul sétálgató férfi vállára szelíden, ámde határozottan ránehezedett egy kéz.

– Pardon és bocsánat – mondta egy hang az illető háta mögül. – Tikvanek Rezső címzetes hadnagyhoz van szerencsém?

Tikvanek hadnagy – merthogy ő volt ez a céltalanul lébecoló egyén – meglepődve fordult hátra, és egy eltakart arcú, burnuszos figurával találta magát szemközt, aki mellett egy másik eltakart arcú, burnuszos figura várakozott.

– Én vagyok, mit óhajtanak a tevehajcsár urak? – kérdezte meglepetten.

– Tevehajcsár az anyád kínja! – dörmögte a másik burnuszos. – Mi a Belnémet Titkos Szolgálat ügynökei vagyunk. Velünk kell jönnie.

– De én csak nézelődöm… – próbált ellenkezni a hadnagy, ám azok ketten ellentmondást nem tűrve megragadták, és egy spricniből valamilyen szert injekcióztak a keze szárába. A hadnaggyal forogni kezdett a világ, aztán minden elsötétült.

Amikor magához tért, egy tágas irodában találta magát, ami a megszólalásig hasonlított Jockey Ewingnek a Dallasban látott dolgozószobájára. Tikvanek nem tudta eldönteni, hogy ez még mindig az édes kábulat, vagy már a komor valóság, ám ekkor egy jól ismert arc – egy erősen középkorú hölgy fonnyadt holdvilágképe – borult föléje.

– Igya meg ezt, mindjárt jobban lesz – mondta és egy pohár vizet nyújtott a hadnagynak.

Tikvanek kis híján elejtette a dallasi motívumokkal díszített edényt.

– Angela? – rebegte. – Maga… tud magyarul?!

– Tud a fene! – mondta Angela. – Az a szer, amit önnek befecskendeztünk, egyfajta nyelvtanító szérum. A migránsok beilleszkedését fogjuk vele meglódítani. Sajnos most még csak ideiglenes a hatása, de már erősen dolgozunk rajta, hogy ez tartós legyen.

– Akkor… mi most németül beszélgetünk? – meresztgette a szemét a hadnagy.

– Natürlich – mondta Angela. – Ezt most magyarul mondtam, amit maga németnek hallott, mert a szer miatt átfordult a nyelvtudása: ami eddig magyar volt az német lett és megfordítva.

– Ez egészen elképesztő! – hüledezett a hadnagy. – Itt vagyok a Dallasban, Jockey Ewing irodájában és Angela Merkellel csevegek németül! Biztosan megzakkantam.

– Nem zakkant meg, sőt! Teljesen magánál van, és ezt kihasználva szeretnénk önre egy fontos feladatot ráruházni.

– Szerintem itt valami tévedés lesz – kászálódott föl a dallasi motívumokkal készült fotőjből a hadnagy.

– Az kizárt – mondta Angela és leült Jockey íróasztala mögé. – A kormányával már régóta titkos tárgyalásokat folytatunk, és most elérkezett az idő a cselekvésre. Tudunk arról is, hogy ön jelen pillanatban egy nagy horderejű összeesküvés szálait bogozgatja, de ez az ügy már megnyugtatóan rendeződött. A főkolompost egy bizonyos Augustin Juan Fernandezt lekapcsoltuk, jelenleg folyik a kihallgatása, aminek nyomán valóságos pogrom kezdődött a Vatikánban. A pápa titkosrendőrsége egymás után tartóztatja le és veti tömlöcbe az ügyben érintett bíborosokat és ministránsgyerekeket. Úgy tudjuk, a Vatikán ezt az egész ügyet megpróbálja pedofilbotrányként feltüntetni, mert az sokkal elviselhetőbb a közvélemény számára, mint az, hogy egy szervezet szinte az egész Bibliaállományt megmanipulálva gyakorlatilag ponyvairodalmat gyártott a Szentírásból.

– Tudomásomra jutott, hogy ez a tevékenység, vagyis a Biblia ilyen mértékű felhígítása egybefügg a nemrég támadt és mind riasztóbb méreteket öltő menekültkrízissel – mondta Tikvanek szemlátomást élvezve, hogy a német nyelv semmilyen fordulata nem okoz neki akadályt. – Nemrég a kezembe került egy szigorúan bizalmas tényfeltáró jelentés, amelyben a sorok közül kiolvasható, hogy…

– Azt a jelentést mi juttattuk el önökhöz! – vágott közbe Angela. – Része volt annak a titkos tervnek, amelyről az előbb beszéltem. Ebben próbáltuk jelezni azt, hogy az ellenőrzés nélkül kontinensünkre áramló migránsáradat irtózatos veszélyeket rejt magában.

– Már megbocsásson kancellár asszony, de önök ennek pont az ellenkezőjét kommunikálják! – emelte föl a hangját Tikvanek. – Tárt kartokkal ölelik a keblükre a beözönlőket, azt hangoztatva, hogy kihúzzák velük a szarból a pöcegödör felé nyargaló német gazdaságot!

– Ez igaz, ezt kommunikáljuk, de csak azért, mert ez követeli meg tőlünk a legfőbb szövetségesünk – szomorodott el Angela. – Mit gondol, miért vagyunk itt ebben a Dallasra hajazó díszletben?

– Fogalmam sincs – nézett körül a hadnagy. – Talán mert kislány korában odáig volt ezért a szappanoperáért.

– Francokat! Ez egy skanzen. A keletnémet televízióban annak idején hamis Dallas sorozatot gyártottak, hogy sarkítva mutassák be a lakosságnak az imperializmus elfajzottságát. Ehhez készült ez a díszlet, aminek minden más irodával szemben az a nagy előnye, hogy sziléziai bükkből készült, tehát nem bírják a poloskák. Ezért hozattam ide, Berlinbe és sajátítottam ki azokra a megbeszélésekre, amelyek a szigorúnál is szigorúbban bizalmasak. Itt bármit mondhatunk, garantáltan köztünk marad.

– Akkor élek a lehetőséggel és kijelentem, hogy a szigorúan bizalmas, tényfeltáró jelentés elolvasása után egyértelművé vált számomra, hogy ez a bibliahamisítási ügy csak a kezdeti lépés volt abban a műveletben, hogy bizonyos erők Európát vallási szempontból akadálymentessé tegyék a keletről beáramló eszmék előtt. Gondolok itt elsősorban…

– Kérem, ne folytassa, ezt mi pontosan tudjuk! – legyintett Angela fáradtan. – Éppen ezért egyeztünk meg a kormányukkal, hogy önök a déli határukon kerítést fognak építeni. Mi ezt természetesen éles hangon elítéljük, mert ezt várja tőlünk a szövetségesünk, de a háttérben anyagilag támogatni fogjuk az akciót. Persze nem direkte, hanem indirekte módon, például magyar cégekre bízzuk a német futballstadionok rekonstrukcióját. Ebben úgyis önök az aktuális világbajnokok. Emellett pedig odaviszünk magukhoz egy-két autógyárat is, hogy megnyomják a magyar GDP-t. Már szóltam is a Mercedesnek, hogy egy szerelőüzemüknek keressenek helyet a kies magyar alföldön. Egyelőre ennyit gondoltunk tenni az ügy érdekében.

– Minden világos, csak azt nem értem, nekem mi a feladatom ebben az egészben?

– Ugyan már, kedves hadnagy, ne adja nekem az értetlent! Engem a szövetségeseim még a vécén is lehallgatnak, úgyhogy ha egy öblösebbet szellentek, Washingtonban abból messzemenő következtetésekre jutnak. Ezért a hagyományos üzenetváltás eleve nem jöhet számításba. Maga fogja elvinni a hírt a kormányának, mégpedig szóban, hogy a cselekvési terv életbe lépett. Nem kell mást tennie, mint bejelentkeznie a miniszterelnökéhez azzal, hogy fociutánpótlás ügyben szeretne vele beszélni, erre a vezetőjük mindig ráharap. Aztán, amikor egyedül marad vele, nem kell mást mondania, mint azt, hogy Németország fociválogatottja éjt nappallá téve a stopprúgást gyakorolja. Csak ennyit és nem többet. A miniszterelnök érteni fogja az üzenetet és megteszi a szükséges lépéseket. Megértette?

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

Previous Story

Huszonnegyedik fejezet

Next Story

Huszonhatodik fejezet

Latest from Bolha

Ötödik intermezzo

Amely nem jelentéktelenebb formátumú helyre, mint a Parlament férfi vizeldéjébe kalauzolja az olvasót. Ez a különleges

Huszonhatodik fejezet

Amelyben végre fény derül mindenre, beleértve a menekültválság néven támadt világméretű krízis kiváltó okait és azt

Huszonnegyedik fejezet

Amelyben sok mindent megtudunk azokból a rejtélyes összefüggésekből, amelyek eddig csupán tudat alatt nyugtalanítottak bennünket, sőt,

Huszonharmadik fejezet

Amelyben a berlini Alexanderplatzon sorsdöntő történelmi eseményeknek leszünk szemtanúi, ám ezek gyorsan átalakulnak magán – vagy

Huszonkettedik fejezet

Amelyben hőseink javarészt családi ügyekkel foglalkoznak, vagy ha precízebbek akarunk lenni – márpedig miért ne akarnánk?