Ötödik fejezet

Amelyben megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor kiderül, hogy Lenin elvtárs örökkévalósága csupán illúzió, és amikor ez a fölismerés egy nyugtalanító rejtély formájában nyeri

More

Harmadik fejezet

Amelyben fény derül Lenin elvtárs bebalzsamozásának titkára és hogy mi köze mindennek szegény megboldogult Róza nénihez. Hőseink egyik ámulatból a másikba esnek,

More