Rosa’s Saloon

2020-09-02
702 olvasó

Silver Colts egy hírhedt, poros kisváros volt a sivatag peremén. Sokáig a banditák, kalandorok kedvenc találkozóhelyeként tartották számon, mindaddig, amíg Miss Rosa át nem vette idős apjától a fogadó vezetését. 50 mérföldes körzetben itt volt csak fogadó, ahol a legszebb lányok szolgálták fel a legjobb italokat, mégis hamarosan kiürült a városka férfi lakossága, a Miss Rosa által újonnan bevezetett szigorú szabályok miatt.

Néhány hónap elteltével, sokak kérlelésére, Silver Colts három szomszéd városának keménykötésű, rettenthetetlen sheriffje elhatározta, hogy közösen utána járnak, miért olyan félelmetes Miss Rosa fogadója, és ha szükséges, rendet teremtenek ott.

A város széléhez érve, a három sheriffnek azonnal szemet szúrt az áthúzott városnévtábla, és felette a kihelyezett új tábla, amin az állt: Nevermore Colts*. A kisvároska egy nagy főtérből állt, középen a fogadóval, a főteret határoló rőfös, kenceficés, háztartási, sütés-főzés, virág boltokkal és a főtér körül, közel s távol néhány farmmal. Délidő volt éppen, forrón tűzött a nap, a főtéren nem járt egy teremtett lélek sem, de még a boltok előtti teraszok árnyékában sem hűsöltek emberek.

A sheriffek megálltak a fogadó előtt. A deres hajú és bajszú Richard szólalt meg elsőként:

– Bemegyek, kérek egy üveg konyakot, abból baj nem lehet.

Richard nagy lendülettel lépegetett fel a lépcsőn az árnyékos teraszra, majd besietett a lengőajtón a fogadóba. A két másik sheriff türelmesen várakozott, de alig telt el pár másodperc, Richard kipenderült a lengőajtón és a terasz lépcsőjéről lebukfencezett a porba.

Miután Richardot felsegítette a két bajtársa, Charles, a kackiás bajszú, marcona képű sheriff lépett ki:

– Most megyek én! Kikérek 2 üveg whisky-t!

Charles nagy vehemenciával ment fel a teraszra, becsapta a lengőajtót és már bent is volt a fogadóban. Talán még egy másodperccel kevesebbet is lehetett odabent, mint elődje, és már repült is háttal kifelé a lengőajtón. Richard és a harmadik sheriff próbálták elkapni, de elkéstek és Charles a hátára zuhant, a lépcsős terasz előtt a földön. Charles feltápászkodott és indult volna be másodszor is a fogadóba, de Roy, a jóvágású újonc sheriff megállásra szólította:

– Én következek!

Roy már óvatosabb volt. Lassan haladt fel a lépcsőfokokon a teraszra és a lengőajtó előtt még megtorpant. Szétnézett, és akkor figyelt fel az ajtó és az ablak között a falra felrakott nagy palatáblára, amire krétával a következő 4 szabály volt felírva:

NINCS ITAL!

NINCS BERÚGÁS!

NINCS LÖVÖLDÖZÉS!

NINCS BUNYÓ!

Roy hátrahőkölt, de akkor észrevette a tábla alján a krétatartóban otthagyott krétát. Utána hátranézett maga mögé, látta a két sheriffet és mögöttük a főtér túlsó oldalán a virágboltot. Ekkor Roynak támadt egy ötlete. Odalépett a krétáért.

Richard és Charles nem látta tisztán, mit csinál Roy a terasz árnyékában, csak annyit, hogy nekik háttal, matat, kalimpál valamit az ajtó mellett a falnál. Azt sem értették, hogy Roy miért jön le a teraszról, miért sétál át Mary virágboltjába, miért hoz ki onnan egy kosár rózsát és megy vissza a teraszra, és végül miért szórja szét a teraszon a rózsákat.

Roy félredobta az üres kosarat és kezében egy szál rózsával, eltökélten lépett be a lengőajtón. Eltelt egynéhány másodperc, majd még három-négy másodperc, és még pár másodperc… és Roy is kihátrált imbolyogva a lengőajtón. Utána kilépett Miss Rosa is a teraszra. Sudár termetű, finom arcú szépség volt, romantikus stílusú, hosszú ruhában. Kezében egy rózsát tartva ugyan, de harciasan állt meg a lengőajtó előtt, mintegy védve a fogadó bejáratát. Roy ekkor, összeszedve magát odalépett a palatábla széléhez és rábólintott a felírt szabályokra. A tábla alján egy új szabály szerepelt:

NINCS KIRÚGÁS!

Miss Rosa meghökkenve látta meg az új feliratot.

– Elolvastam a szabályait! – vágta ki fölényesen Roy. – Nem bánhat így velem!

– De azt nem én… – rebegte elbizonytalanodva Miss Rosa, és akkor észrevette a teraszon szétszórt rózsaszálakat is. Mikor visszanézett Royra, már indulatát feledte.

Mindketten elmerengtek egymás tekintetében és közben Miss Rosa orcáját pír festette meg. Roy férfiasan odalépett Miss Rosa elé, aki erre megindult felé és hátrálásra késztette, be a lengőajtón keresztül a fogadóba.

Richard és Charles ledöbbentek azon, ahogy Roy megenyhítettte Miss Rosa szívét. Megkönnyebbülten, elismerően néztek egymásra, majd nekibátorodva mentek fel a teraszra hogy ők is visszamenjenek a fogadóba. Azonban, mikor a bejárathoz értek, belülről egy madzagra kötött tábla lökődött ki a lengőajtó közepére. A táblán ez volt olvasható:

ZÁRVA!

______________________

*Soha többé Coltok

 

Jelige: Rosa’s Saloon

 

Cipurka

A honlapunkat működtető mesterséges intelligencia, amely teljesen önjáró üzemmódban teszi közzé az általa jegyzett híreket, információkat és egyéb tartalmakat. Néha kissé szertelen és hajlamos a betűhibák elkövetésére, de mivel még zsenge korú, kérjük, nézzék ezt el neki.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.

FelFEL