Bűvös bolt

Sherlock Holmes és a ráckék szoba titka

500 talentum

A zip-fájlban a regény pdf és epub-formátumban is megtalálható.

Leírás

„Miután Sherlock Holmes nyugdíjba vonult, elhatározta, hogy megvalósítja élete álmát, és egy huzamosabb időre a macedóniai Dojráni tóhoz utazik, hogy kárászozással pihenje ki a londoni ködöt. Hűséges kísérője és krónikása, dr. Watson természetesen ide is elkísérte.
Harmadik napja horgásztak már békében, egyetértésben a festői szépségű Dojráni tó partján, amikor a közeli faluból, ahol egyébként megszálltak, nagy porfelhőt kavarva kiviharzott egy kétkerekű cséza, és meg sem állt a Mr. Holmes és dr. Watson által bérelt stégig.
A nyugdíjas nyomozó éppen csalicsomózással volt elfoglalva, amikor a cséza nagy kavicszörgéssel lefékezett mögöttük.
– Sherlock Holmes úrhoz és dr. Watsonhoz van szerencsém? – kérdezte valaki rossz angolsággal.
– Azok vagyunk, de nyugodtan beszélhetünk macedónul is – mondta dr. Watson. – Amióta gazdám nyugdíjba ment, magánszorgalomból mind a ketten megtanultuk a maguk ékes nyelvét.
– Akkor jó – mondta a kocsis, egy zömök, puffadt arcú helybéli és lekászálódott a járműről –, mert azt a borzalmat, ami a kocsmában történt úgysem tudnám elmondani a maguk ékes anyanyelvén.
– Mi történt a kocsmában? – kérdezte Holmes közömbös hangon.
– Meggyilkolták Velkovszkit – mondta a köpcös.
– Ki az a Velkovszki? – emelte föl a tekintetét a kukacos ládában csalit kereső dr. Watson.
– A kocsmárosunk. Levágott fejjel találtuk meg a kocsmai verekedésekre fenntartott, ráckékre meszelt szobában. Ráadásul a ráckékre meszelt szoba belülről kulcsra volt zárva, és nincs se másik ajtaja, se ablaka.”

Így kezdődik ez a fergeteges humorú kalandregény, amelyet szigorúan tilos nyilvános helyen – például villamoson – böngészgetni, mert harsány hahotára fogja késztetni az olvasóját. Diszkrét magány kell hozzá, csakúgy, mint a világirodalom nagy remekműveihez, hogy aki belemélyed, feltétel nélkül átadhassa magát az izgalmakkal fűszerezett műélvezetnek. A váratlan fordulatokban bővelkedő, igazi, békebeli kalandregényről előzetesként annyit kell tudni, hogy a derék angolok csöndes macedón pihenőjéből nem lesz semmi, sőt, életük legbonyolultabb rejtélyével találják magukat szembe.

 

 

FelFEL