A Regénytár bűvös boltja
Érdekes és izgalmas olvasmányok minden mennyiségben

A kandisznó álma

Mocsuj egy reggel azt mondta a feleségének: – Te asszony! Az éjjel azt álmodtam, hogy író vagyok, és írtam egy…

Isten keresztrejtvényt fejt

Az elhúzódó vesztegzár sokadik hetében Jerkési úgy érezte, eljött az a pillanat, amikor el kell hagynia lakása…

Két hal beszélget

– Szevasz, komám! Láttad a mai újságot? – Mi van benne? – Az hogy hatalmas cirkusz van odafönt. – Hogy érted…

Vesztegzár a répaföldön

Amikor Vazul Erik bácsi kora reggel kapálni indult, még nem sejtette, mekkora tortúrának néz elébe. Rozoga…

Amikor a Windows egy cipő

Tegyük fel, hogy a Windows egy cipő. Megvesszük, kicsomagoljuk, és fölhúzzuk a lábunkra. Úgy áll rajta, mintha…

A chupakabra látogatása

Rusnerékhez teljesen váratlanul állított be az a vendég, akit őszinte bevallással, kezüket a szívükre téve a…

A lányt Udo ölte meg

Délelőtt tízre már mindenki tudta a hírt, amit a sarkon lakó kövér öregasszony röpített világgá: a lányt Udo ölte…

A mesterek alkonya

Történt egy napon, hogy a világ összes szerkezete, berendezése és építménye megszűnt elromlani. Talán a fizika…

A trónörökös

Történt egyszer, hogy jó urunk, Mátyás király az egyik álruhás kalandja során lelepleződött. Talán az orrformája,…

A Majoros-féle direktíva

Alig néhány órával azután, hogy a Távoli Horizont csillagközi űrhajó pályára állt a Föld 2 névvel megjelölt bolygó…

A lóvendég

Málnásihoz nem várt látogató jelentkezett be: a szódáskocsit húzó, bús tekintetű, hirtelenszürke paripa. Nem tudni,…

Olvassunk hóregényt!

Egy amerikai író hóba írja a történeteit. Nem folyamatossan, hanem szavanként, jártában, keltében, ahogy a véletlen…

Régi idők szilveszterei

Kedves hagyomány, hogy a szerkesztőségek év végén tréfás, alkalmi összeállításokkal lepik meg olvasóikat, ezáltal…

A szerelmes férfi

Némely férfi életébe csak vonakodva kopogtat be a szerelem. Nem tudni, miért van így, mert ezek a maguk sorsára…

Nagyon csütörtöki mese

A diákszállóra emlékeztető lakótelepi lakásba majd' egy tucat megviselt ruházatú pusztalakó zsúfolódott. Alig…

Didergető kaland az esővel

Az eső egész nap őrjöngve rohamozta a védekezésre berendezkedett város építményeit. Kedvező pozícióját kihasználva…

Homérosz legrosszabb napja

A kicsiny, mezítlábas Homérosz soha nem felejtette el azt a napot, amikor az apja elvitte magával drukkolni. Az…

A megyebíró íróasztala

A nyomozótiszt mogorva ábrázattal kászálódott ki a távolsági delizsánsz porlepte kupéjából. Bosszúsága érthető…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More